Warunki korzystania

Poniższe odniesienia do “PLAN” odnoszą się do PLAN2 Witold Wasilewski (dostawcy tej strony).

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do treści na stronie w szczególności tekst, grafika, logo, obrazy, pliki wideo i audio należą do PLAN lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści zawartych na stronie może naruszać prawa autorskie i / lub inne prawa polskie lub międzynarodowe i może podlegać czynnościom sądowym.

Treści zawarte na stronie internetowej są udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Przeglądanie strony oraz pobieranie materiałów ze strony internetowej jest akceptacją niniejszych warunków i postanowień.

Wykorzystanie znaków towarowych.

Znaki towarowe i marki mogą być używane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PLAN zgodnie z niniejszymi warunkami. Wykorzystanie znaków towarowych PLAN w marketingu produktów i usług wymaga uprzedniej pisemnej zgody. 

Treści zawarte na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość (w szczególności treści tekstowe, koncepcje, układ wizualny i funkcjonalny) nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody PLAN. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenia odpowiedzialności

Dokładamy starań aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne, zweryfikowane i zgodne ze stanem aktualnym jednak nie możemy zagwarantować i przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje te są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

PLAN nie ponosi również w żadnym stopni odpowiedzialności za treść (aktualność, zakres itp) zawarte na stronach do których prowadzą linki zawarte na niniejszej stronie.

Materiał zamieszczane przez użytkowników

Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. PLAN ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może przekazywać, publikować lub udostępniać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej. PLAN zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik miał dostęp.

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają przepisy RODO.